Skip to content

Jak šel čas s Martou

Studio Marta je specifický experimentální prostor, kde jsou prezentovány školní projekty studentů Divadelní fakulty JAMU.

Koncepce fungování tohoto divadla vychází ze tří základních tezí:

  • Marta jako nezaměnitelná součást divadelní scény (nejen) brněnského kulturního dění
  • Marta jako učebna, posluchárna, laboratoř a dílna pro studenty a pedagogy Divadelní fakulty JAMU
  • Marta jako simulátor provozu profesionálního divadla

Studio Marta je v současné době nepochybnou součástí nejen brněnské kulturní scény, ale i kulturního dění v celé České republice, s přesahem na mezinárodní úroveň. Vždyť každý rok opouští pomyslnou bránu Marty řada mladých umělců, kteří se rozprchnou do všech koutů naší země a mnohdy i do zahraničí. Nepřehlédnutelnou událostí sezony je mezinárodní festival divadelních škol „SETKÁNÍ/ENCOUNTER“. V rámci tradičního „Absolventského festivalu“ mohou naši diváci shlédnout nové tváře, s kterými se v budoucnu potkají na plátnech kin, televizních obrazovkách, či jevištích divadelních scén. Studio Marta rovněž nabízí společně s Divadlem na Orlí i systém předplatného, jenž je určen široké divácké veřejnosti.

01 Petr Motloch, Jaroslav Tuček
02 Josef Kovalčuk, při zahájení provozu Studia Marta po rekonstrukci 17.5. 1991

Přestože Studio Marta navenek vykazuje parametry, kterými disponuje profesionální divadlo, ve skutečnosti se jedná o školu, specifický prostor, kde se studenti učí, naslouchají radám svých pedagogů, experimentují a tvoří. Vedle pedagogů jsou ke spolupráci na projektech pravidelně vyzíváni i umělci z řad profesionálů. Idea tvorby je generována především ateliéry dramaturgie a režie Divadelní fakulty JAMU. Nosný pilíř divadelní sezony pak představují absolventské projekty 4. ročníku Ateliéru činoherního herectví a také inscenace Divadla a výchovy pro Neslyšící a Ateliéru fyzického divadla. Členy tvůrčích týmů těchto projektů se stávají posluchači dalších oborů, vedle zmíněné dramaturgie a režie jsou to ateliéry scénografie, divadelní produkce a jevištního managementu a technologie, audiovizuální tvorby, světelného designu a další. Klíčovým úkolem je umožnit studentům získání absolutoria uskutečněním projektů dle studijních plánů Divadelní fakulty JAMU.

Dalším posláním Studia Marta je simulace provozu běžného profesionálního divadla repertoárového typu. Probíhají zde divadelní zkoušky, jsou uváděny premiéry a reprízy jednotlivých představení. Vedle uměleckých činností je zde zajišťováno i technologické zázemí: výroba kostýmů a dekorací, přestavby scén, jejich nasvícení a ozvučení. Studenti všech ateliérů získávají cenné zkušenosti ve vnímání rytmu provozu divadla během jednoho dne, měsíce i celé divadelní sezony. Mohou hrát svá představení před běžným publikem. V průběhu celého akademického roku studenti připraví 6 až 7 inscenací a odehrají 70 až 80 představení. Studio Marta rovněž produkuje zájezdová představení v Česku i zahraničí. Pravidelně se například účastní studentských divadelních festivalů „Zlomvaz“ v Praze nebo „Istropolitana“ v Bratislavě.

03 Jaroslav Tuček, Josef Kovalčuk

Historie a lokace

Studio Marta se nachází nedaleko centra Brna v blízkosti známého parku Lužánky na ulici Bayerova. Je situováno do sklepních prostor nájemního domu z počátku třicátých let 20. století. Studenti JAMU zde hrají divadlo již od roku 1952, avšak dnešní podobu získala Marta v průběhu rekonstrukce dle návrhu ing. arch. Jana Konečného v letech 1990-91. O její rekonstrukci se výrazně zasloužil Jaroslav Tuček, zajímavým způsobem se na ní podepsal známý brněnský silák Franta Kocourek, který celý interiér černě vymaloval.

04
03 varianta-kukatko
05 elevace-na-jevisti

Problémů kolem přestavby byla dlouhá řada, ale přesto se zde po necelém roce a půl podařilo vybudovat moderní variabilní prostor, slavnostně ho otevřít v květnu 1991 a vrátit mu jeho původní jméno Marta. Tak byl vytvořen jeden z důležitých elementů pro nové pojetí fakulty. V premiérovém měsíci květnu si v Martě zahrála své inscenace tak celá řada absolventů, včetně Bolka Polívky nebo Niky Brettschneiderové, která zde představila českou verzi své vídeňské inscenace Zapomenutý vězeň. Součástí zahájení činnosti nové Marty byla i představení partnerských škol – pražské DAMU a bratislavské VŠMU, a tím byl položen základ pro vznik mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER, který́ jsme postupně rozvíjeli a který je dnes jedním z nejprestižnějších světových festivalů svého druhu.

V létě 2018 došlo k modernizaci jevištních, osvětlovacích a zvukových technologií.