Připravili jsme k připomínkování nový dotační program pro významné kulturní akce

Více

Dotační program Významné kulturní akce je určený zejména pro akce festivalového typu. Cílem programu je především ztransparentnit individuální dotace a aplikovat jednotná hodnotící kritéria. Celý dokument najdete na webu kulturního parlamentu → ZDE.

Konstruktivní komentáře nám prosím pište pod text návrhu do 31.7. 2021.

Připravili jsme k připomínkování nový dotační program pro významné kulturní akce

Počet individuálních dotací se meziročně zvyšuje a současně nejsou vnímány jako transparentní. Zároveň však nikdy nelze zcela individuální žádosti o dotace vyloučit. Individuální dotace jsou a priori nástrojem pro financování vyjímečných nesrovnatelných aktivit, ale lze je využt i jako prostředek pro zmírnění tvrdosti systému. Individuální dotace reagují na aktuální ekonomické, společenské či politické výzvy, které nelze postihnout v plánovaných dotačních programech. Fungují proto jako doplňkový nástroj běžného dotačního systému, který v opodstatněné a odůvodněné míře nijak neobchází. Jako metodický prostředek pro vyhodnocení poskytnutí individuálních dotací bychom chtěli využít metodiku  „Vlajkových lodí“, kterou OK vyvíjí, a se kterou se již částěčně pracovalo při řešení individuálních dotací v roce 2020 v souvislosti s onemocněním COVID-19. 

Dále OK navrhuje vytvoření dotačního programu (dále jen DP) cílícího na významné kulturní akce zejména festivalového typu, který by reflektoval řádné dotační procesy v oblasti kultury tak, aby nedocházelo k příliš velkému tříštění pravidel pro subjekty podporované v oblasti kultury. Tento DP by cílil pouze na akce, nikoli na podporu celoroční činnosti subjektů. Měl by pokrýt akce, které jsou v současnosti podporované individuálně. Zároveň se vytvoří prostor pro podporu jiných akcí a soutěžní prostředí obdobné ostatním dotačním programům. 

Částka v rozpočtu statutárního města Brna na rok 2021 jako základ pro budget DP: 25 070 tis. Kč, resp. 19 270 tis. Kč (bez dotací pro ČFSB a JAMU). Základ byl letos postižen úsporami a prodloužením některých akcí, tzn. že v budgetu jsou jen některé splátky na projekty.

Pokračovat ve čtení