Oznamujeme zahájení architektonicko-výtvarné soutěže o návrh na vodní prvek na Dominikánském náměstí v Brně

Více

Dílo by mělo dotvářet charakter místa s výraznou shromažďovací a reprezentativní funkcí před Novou radnicí. Prvek by měl navíc v letních měsících chladit okolní vzduch i dlážděný povrch náměstí a vyvolávat efekt vodní mlhy, ale měl by také vést k interakci s návštěvníky náměstí, a to nejen v létě.

Záměrem poslední úpravy Dominikánského náměstí v roce 2018 byla změna jeho využití z původního parkoviště na důstojný shromažďovací a společenský prostor, který by svým pojetím a výrazem odpovídal významu prostranství před sídlem samosprávy. Důvodem rekonstrukce byl rovněž nevyhovující stav inženýrských sítí, které byly přeloženy do vybudovaného kolektoru. Návrh architektonického řešení náměstí vychází ze studie Ateliéru Tecl, která byla zpracována na základě zadání Kanceláře architekta města Brna. Dodavatelem byla firma Skanska a. s. Na provedené úpravy by mělo navazovat vybudování vodního prvku, který by přispěl k dotvoření charakteru místa, chlazení okolí, vzduchu, povrchu náměstí v letních měsících, ale i k interakci s návštěvníky náměstí. Soutěž na fontánu pro Dominikánské náměstí se uskutečnila v roce 2008 a v roce 2020 s tím, že poslední soutěž počítala se dvěma prvky, a to v hlavní části náměstí a před kostelem sv. Michala. V obou případech Rada města Brna neschválila výběr žádného ze soutěžních děl k realizaci. Na základě zkušeností z předchozích soutěží rozhodla Rada města Brna na své R8/082. schůzi konané dne 29. 4. 2020 o vyhlášení nové soutěže s tím, že se bude jednat pouze o jeden vodní prvek, a to v centrální části Dominikánského náměstí mezi čtyřmi platany.

Datum zpřístupnění soutěžních podmínek: 17. 3. 2021

Termín pro podání soutěžních návrhů: do 30. 6. 2021 do 12 hod.

Zveřejnění soutěžních podmínek a podkladů: ezak.brno.cz

Úřední deska Magistrátu města Brna: edeska.brno.cz/eDeska (nutno dohledat v seznamu podle data)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem max. 8 000 000,- Kč bez DPH

Upozornění: Jedná se o soutěž anonymní, veškerá podání a komunikace (není-li uvedeno v soutěžních podmínkách jinak), probíhá prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele na internetové adrese: ezak.brno.cz

Veškeré bližší informace a soutěžní podmínky ke stažení najdete na https://socharske.brno.cz/souteze/